Arbetsträning

Restaurang von Dufva bedrivs som ett socialt företag där det skapas möjligheter för människor att växa genom arbetsträning, praktikplatser och sysselsättning.

Linköpings Stadsmissions sociala företag har en dubbel affärsidé – att utveckla människor och att producera och sälja varor och tjänster.

På Stadsmissionen möter vi människor som inte har makten över sitt eget liv, som inte har ett bärande nätverk när svårigheter möter och som saknar materiella tillgångar. Vårt sociala företag hjälper den enskilde att uppnå egenmakt, bärande nätverk och möjlighet att själv klara sig ekonomiskt. Målet är att den enskilda människan ska bli integrerad i samhället och återupprättad som individ.

arbetsträning Linköping

VILKA VÄNDER VI OSS TILL?

Har man varit arbetslös länge är det lätt att fastna i utanförskap och isolering. Det kan upplevas omöjligt att ta de steg som behövs för att må bättre och hitta en ingång för etablering på arbetsmarknaden.

Med goda resultat har vi genom åren erbjudit arbetsintegrerade insatser för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Orsakerna kan vara psykisk ohälsa, sjukskrivningar och/eller språksvaghet. I en del fall finns kombinationer av neuropsykiatriska, sociala och/eller ekonomiska komponenter med som en del av situationen. Alla människor har rätt att växa till sin fulla potential och uppleva egenmakt. Därför ger vi aldrig upp!

Vill du veta mer om arbetsintegration?

Generellt om arbetsintegration & platsförfrågan
Enhetschef Oscar Orlenius, 072-573 50 05